THÔNG BÁO 

(V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2019)   

–  Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ năm 2019   

–  Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty TNHH SX – TM & DV GIA PHẠM xin thông báo đến toàn thể CBCNV và Quý Khách hàng, đối tác về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019 như sau:

Thời gian nghỉ Lễ:

  • Toàn thể CB/CNV được nghỉ 02 ngày: từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019

Trách nhiệm các Phòng ban:

  • Phòng Kinh Doanh: Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng, Đối Tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao dịch của Khách hàng và Đối Tác.
  • Phòng Nghiệp vụ: Rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, các dự án đang thưc hiện. Kết hợp với bộ phận kinh doanh thông báo cho Khách hàng nắm được lịch nghỉ lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng đến tiến độ công trình đang thực hiện
  • Bộ phận Văn phòng: Tất cả nhân viên phải thực hiện vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình. Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ.

Các Bộ phận liên quan và toàn thể CBCNV Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.

Giám Đốc

Đã ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *