Giới thiệu về chúng tôi

Quá trình sản xuất, gia công

Hướng dẫn lắp đặt kệ sắt v lỗ

Mô phỏng hệ thống kệ để hàng

Hình ảnh thực tế

Kệ để hàng pallet 3 sàn để hàng tải trọng 500 – 2000kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Giá để hàng dùng thép V lỗ làm kết cấu, tải trọng 150kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ trung tải loại 4 tầng, tải trọng 500kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ để hàng nặng dùng Pallet, Tải 3000kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ chứa hàng công nghiệp, tải trọng 1000kg/sàn, mặt sàn tôn

Hình ảnh thực tế

Kệ sắt sơn tĩnh điện

Hình ảnh thực tế

Kệ trung tải cao 2.5m 5 sàn, tải trọng 300kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ sắt v lỗ để tài liệu, hồ sơ

Kệ trung tải 4 tầng

Kích thước C2m x D2m x R0.7m, tải trọng 500kg/sàn

Kệ trung tải 5 tầng

Cao 2.2m x D1.5m x R0.5m x 5 sàn

Kệ kho hàng màu ghi

Kích thước C2m x D1.8m x R0.6m x 4 sàn

Khung kệ sắt dùng thép v lỗ

Kệ v lỗ dùng sàn gỗ ép