Giới thiệu về chúng tôi

Quá trình sản xuất, gia công

Hướng dẫn lắp đặt kệ sắt v lỗ

Mô phỏng hệ thống kệ để hàng

Hình ảnh thực tế

Kệ để hàng pallet 3 sàn để hàng tải trọng 500 – 2000kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Giá để hàng dùng thép V lỗ làm kết cấu, tải trọng 150kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ trung tải loại 4 tầng, tải trọng 500kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ để hàng nặng dùng Pallet, Tải 3000kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ chứa hàng công nghiệp, tải trọng 1000kg/sàn, mặt sàn tôn

Hình ảnh thực tế

Kệ sắt sơn tĩnh điện

Hình ảnh thực tế

Kệ trung tải cao 2.5m 5 sàn, tải trọng 300kg/sàn

Hình ảnh thực tế

Kệ sắt v lỗ để tài liệu, hồ sơ