Kệ Radio Shuttle

Chiều cao : Theo yêu cầu
Chiều rộng : Theo yêu cầu
Chiều dài : Theo yêu cầu
Robot: Đặt riêng nước ngoài
Màu sơn: Xanh, Cam