Category Archives: Kệ Sắt V Lỗ

Kệ sắt v lỗ

được sản xuất và lắp ghép từ những thanh sắt v làm chân chịu lực và mâm sắt để đỡ đồ, Kệ sắt v lỗ được ứng dụng rộng rãi trong đời sống chính nhờ sự tiện dụng và giá thành hợp lý